Umístění občanů do domů s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou v MČ Brno – Komín

(Součkova č. 4, Součkova č. 6 a Vavřinecká č. 13)    

Od 1.1. 2007, mimo jiné dochází také ke změnám v procesu přijímání a řešení žádostí o pronájem bytu

v domovech s pečovatelskou službou ( tzv. DPS ).  

Seznam žadatelů o byt zvláštního určení (např. byty s pečovatelkou službou) vede město Brno (Bytový odbor  MMB).

Do seznamu zapíše žadatele na základě žádosti, kterou doporučí sociální odbor (oddělení) příslušné městské části

(dle trvalého bydliště) a splňuje stanovené podmínky. 

Uvedené žádosti jsou posuzovány ve smyslu usnesení Rady města Brna R2/170 ze dne 1.10.1998 dle těchto kriterií:  

  1. uvolnění obecního bytu – 5 bodů  
  2. délka doby podání žádostí o byt – 1 bod za každý rok  
  3. příjem pečovatelské služby – 1 až 5 bodů  
  4. žadatel nemá v Brně rodinné příslušníky – 1 bod  
  5. důvody zvláštního zřetele hodné – 3 body  

Městská část doporučuje, nebo nedoporučuje řešení žadatele bytem v domě s pečovatelskou službou.

Ostatní kritéria hodnotí magistrát města Brna.  

Formuláře „ Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou na ulici …“ jsou k dispozici

buď na ÚMČ  Brno – Komín (případně na webových stránkách) 

Žádost o byt v DPS (DOC 703.5 kB

nebo na Magistrátu města Brna, Bytový odbor, Malinovského nám. 3, kontaktní osoba p. Sedlák ( tel. 542 173 214).  

Vyplněný formulář, potvrzený sociálním oddělením městské části bude zaslán bytovému odboru

Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3  nebo jej tam předá sám žadatel.  

 

Přehled DPS v Brně:

DPS (DOC 53.5 kB)