Dle statutu statutárního města Brna vykovává pečovatelskou službu pro

občany městské části Brno – Komín Centrum sociálních služeb se sídlem v městské části Brno-Žabovřesky.

sídlo: 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Horova 77/200, 616 00 Brno.

pecovatelska.sluzba@zabovresky.cz

Tel.: 541 261 213                        

pondělí - pátek    6.00 - 19.00 hod.

Mgr. Leoš Němec, vedoucí odboru (příz. dv.č. 11)   mobil: 728 147 357            ps.nemec@zabovresky.cz

MUDr., Bc. Zuzana Hušková (příz. dv.č. 10)                                                          ps.huskova@zabovresky.cz

Bc. Helena Šímová   (příz. dv.č. 09)                                                                       ps.simova@zabovresky.cz

Mgr. Marta Friedbergová   (příz. dv.č. 08)                                                           ps.friedbergova@zabovresky.cz

Bc. Kateřina Oharková   (příz. dv.č. 09)                                                               ps.oharkova@zabovresky.cz

Bc. Ludmila Foretníková   (příz. dv.č. 08)                                                            ps.illeova@zabovresky.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Ludmila Foretníková - sociální pracovnice

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Komín, Jundrov a část Žabovřesk
 • zabezpečuje sociální služby v DPS Komín - Součkova 4, 6
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 • provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko- hospodářskou činnost, včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence