Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/033

Úřední deska od: 26.5.2023

Úřední deska do: 12.6.2023

Další informace sipka

Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/031

Úřední deska od: 11.5.2023

Úřední deska do: 29.5.2023

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Oznámení o vyhlášení OZV č. 10/2023 - o nočním klidu

Úřední deska od: 17.5.2023

Úřední deska do: 2.6.2023

Další informace sipka

Závěrečný účet ÚMČ Brno-Komín

Závěrečný účet MČ Brno-Komín za rok 2022

Úřední deska od: 22.5.2023

Úřední deska do: 8.6.2023

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

Veř. vyhl. - OOP - kulturní akce v MČ Komín ul. Hlavní a Pastviny

Úřední deska od: 23.5.2023

Úřední deska do: 8.6.2023

Další informace sipka

VV-Opatření obecné povahy TRIEXPERT CUP 2023

Úřední deska od: 19.5.2023

Úřední deska do: 5.6.2023

Další informace sipka

VV-Opatření obecné povahy IGNIS BRUNENSIS 2023

Úřední deska od: 19.5.2023

Úřední deska do: 5.6.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - OOP - změna dopravního značení ul. Hlavní

Úřední deska od: 11.5.2023

Úřední deska do: 29.5.2023

Další informace sipka

Rozhodnutí

Prominutí poplatku ze psů

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka

Prominutí poplatku z pobytu

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka

Stavební řízení

RD Podveská - oznámení o zahájení společného řízení

Úřední deska od: 18.5.2023

Úřední deska do: 2.6.2023

Další informace sipka