ZMČ 6/2016

SVOLÁVÁM

 v souladu s ustanovením § 103, odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 213. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín

 č. 6/2016

 Termín zasedání: středa 26. října 2016 v 17.00 hodin

 Místo konání: radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

 Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 24/2016):

 Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

  1. Rozpočtová opatření č. 22, č. 23, č. 24, č. 25/2016.

  2. Žádost o poskytnutí Účelové neinvestiční dotace z MV pro jednotku SDH Brno-Komín ve výši 43 917 Kč na věcné vybavení, opravy, revize, refundace za uskutečněný zásah a výdaje na odbornou přípravu na období od 1. 7. 2015 – 31. 8. 2016.

  3. Technická studie přehradní radiála Kníničská – doporučená varianta.

  4. Kamenolom – bytový dům, stanovisko MČ pro připravované vyjádření primátora.

  5. Finanční výbor a kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.

  6. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.

  7. Náměty a připomínky občanů.

    17. 10. 2016                                                   

Mgr. Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín            

 

 

 

ZMČ 5/2016

 

SVOLÁVÁM

 v souladu s ustanovením § 103, odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 212. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín

 č. 5/2016

 

Termín zasedání: středa 7. září 2016 v 17.00 hodin

 Místo konání: radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

  

Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 21/2016):

 1. Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

2. Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p. č. 1526/214, 1526/252, 1526/271, 1534/36, 1534/37, 1535/1, 1535/90, 4802/249, 1531/4 v k. ú. Komín do vlastnictví statutárního města Brna

3. Návrh na dispozici s majetkem města Brna – prodej pozemku p. č. 2152/11 v k. ú. Komín o výměře 109 m2, druh pozemku zahrada, využití neurčeno (lokalita Ulrychova)

4.  Rozpočtové opatření č. 14/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016 a 21/2016 

5. Rozpočtový výhled MČ Brno-Komín na roky 2018–2022

6. Návrh na svěření pozemků p. č. 4294, 3819/1 a 4392 vše v k. ú. Komín dle vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek

7. Odstranění staveb na pozemcích p. č. 4105/1 a 4105/2 v k. ú. Komín

8.  Finanční výbor a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín

9. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín

10. Podněty a připomínky občanů

  

29. 8. 2016                                                                                                 Mgr. Milada Blatná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            starostka MČ Brno-Komín           

ZMČ 4/2016

ikona svolanka ZMČ 211 (PDF 174.69 kB) 

SVOLÁVÁM

 v souladu s ustanovením § 92, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 211. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín

 č. 4/2016

 Termín zasedání: středa 27. července 2016 v 17.00 hodin

 Místo konání: Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

 

Navržený program mimořádného zasedání ZMČ Brno-Komín č. 4/2016 (starostkou MČ Brno-Komín):

 1. Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

2. Rozpočtové opatření č. 15/2016.

  

V Brně dne 18.7.2016                                                                               Mgr. Milada Blatná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              starosta MČ Brno-Komín          

 

 

 

 

ZMČ 3/2016

ikona Svolání ZMČ č.3-2016 (DOC 40 kB)

  

SVOLÁVÁM

 v souladu s ustanovením § 103, odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

210. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín

 

č. 3/2016

 

Termín zasedání: středa 22. června 2016 v 17.00 hodin

 

Místo konání: Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

  

Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 12/2016):

1.  Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

2.  Schválení termínů zasedání ZMČ Brno-Komín ve 2. pololetí roku 2016.

3.  Rozpočtová opatření č. 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016.

4.  Návrh na dispozici s majetkem města Brna – prodej pozemků p. č. 3807, p. č. 3808/1 v k. ú. Komín.

5. Návrh na dispozici s majetkem města Brna – směna pozemků p. č. 1535/74, 1535/80, 1526/239, 1526/272 za pozemky SMB  p. č. 2538/8, 2539/4, vše v k. ú. Komín.

6.  Žádost o aktualizaci stanoviska městské části  Brno-Komín k návrhu pana Pelikána na směnu části pozemku p. č. 1608/4 o výměře 14 m2, pozemků 1609/61, 1609/64 o celkové výměře 22 m2, ve vlastnictví pana Martina Pelikána za část pozemku p. č. 1608/6 o výměře 10 m2, část pozemku p. č.1545/98 o výměře 30 m2 a pozemku  p. č. 1545/68 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Komín, ve vlastnictví SMB.

7.  Závěrečný účet MČ Brno-Komín a účetní uzávěrka MČ Brno-Komín za rok 2015.

8.  Finanční výbor a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.

9.  Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.

10. Podněty a připomínky občanů.

 

 

13.6.2016                                                                                                 Mgr. Milada Blatná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            starostka MČ Brno-Komín