Složení Komise bezpečnosti a veřejného pořádku

(bez titulů)

Předseda

Jiří Sedláček

Tajemník

Patricie Reinhardová

Členové

Eva Beranová
Petr Grim
Ondřej Kressa
Petr Kuba
Vojtěch Nečas
Rostislav Nekuda
Eva Němcová
Petr Vašulka