Rada městské části Brno-Komín má 5 členů.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. 

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.