Finanční výbor ZMČ Brno-Komín (2018-2022)  (bez titulů)

Předseda

Eliška Krejčí - Reková 
 

Tajemník

Martin Křivánek
 

Členové

Milan Juřička
Kateřina Jarošová
Svatava Staňková
Karel Pleva