Členové

Zelená pro Komín

Blatná Milada, Mgr.

blatna@komin.brno.cz

 

Točík Eugen, Ing. arch.

trignis@trignis.cz

 

Němec Tomáš, Mgr. Ing.

t.nemec@mail.com

 

Pospíšil Jan, Ing.

jan.pospi@gmail.com

KDU - ČSL

Řepa David

repa@komin.brno.cz