Projekt Řezáčova - výsadba nových stromů

ikona vykres-02-2+dodatek (PDF 0.97 MB)


Zprůchodnění pravého břehu řeky Svratky k.ú. Brno-Komín - technická studie

Studie vznikla na základě záměru městské části Brno-Komín umožnit převedení významného počtu pěších
z cyklostezky vedoucí podél ulice Kniničská na pravý břeh řeky,
po kterém by se mohli bezpečně pohybovat v úseku od lávky u restaurace Turbnína až do Bystrce.

Dalším cílem studie bylo zdokumentovat a analyzovat problémové úseky a navrhnout takové úravy,
které stezku zprůchodní po celé trase. Studii vytvořila firma PROAM, s.r.o.

Rada městské části schválila předložení studie bez připomínek.

Stavební komise souhlasí s předloženým návrhem, který považuje za kvalitní, ohleduplný k okolní přírodě
a citlivě zasazený do okolí.

ikona Studie-Zprůchodnění řeky Svratky (PDF 12.15 MB)


Úpravy veřejné zeleně při ulicích Vavřinecká, Čoupkových a B. Pažoutové - inventarizace a výběr varianty

V termínu od  1. listopadu do 8. listopadu 2017 je možné hlasovat pro Vámi vybranou variantu úpravy zeleně na ÚMČ Brno-Komín.

Dne 8. listopadu 2017 se bude konat setkání s projektantkou úprav pro lokalitu Vavřinecká – Čoupkových
v době od 15:30 do 16:30 hodin a pro lokalitu B. Pažoutové v době od 16:30 do 17:30 hodin.

ikona inventarizace Vavřinecká - Čoupkových (PDF 1.45 MB)
ikona Vavřinecká, Čoupkových - varianta A (PDF 1.67 MB)
ikona Vavřinecká, Čoupkových - varianta B (PDF 1.55 MB)

ikona inventarizace B. Pažoutové (PDF 1.1 MB)
ikona B. Pažoutové - varianta A (PDF 1.82 MB)
ikona B. Pažoutové - varianta B (PDF 1.83 MB)