Zapojení do Auditu Family Friendly Community                                                                             

Naší městské části záleží na tom, aby Komín byl příjemným místem k životu.

Využili jsme proto nabídky Jihomoravského kraje a zapojili se do projektu Audit Family Friendly Community (obec přátelská rodině), jehož cílem je pomoci obcím či městským částem v úsilí zlepšit podmínky života rodin v místě, kde žijí. Audit je současně mezinárodní značkou sítě obcí, které vnímají rodinu jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Jihomoravský kraj převzal v roce 2015 licenci z Rakouska, podle které je stanovena jednotná metodika postupu zpracování auditu, kontroly správnosti jeho provedení a současně ho opravňuje k udělování certifikátu. Vlastnictví certifikátu pozitivně ovlivňuje a pomáhá při žádostech o dotace. 

Cílem tohoto projektu je podpořit pro-rodinné klima a pomocí vašich názorů něco změnit, vytvořit. Zajímají nás situace týkající se všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, seniory, zdravotně postižené a těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají o někoho blízkého.

V první fázi bude vytvořen projektový tým tvořený zástupci samosprávy, spolků, podnikatelů a občanů. V rámci pracovního setkání týmu, tzv. prvního workshopu, bude provedena analýza současného stavu aktivit a pro-rodinných opatření, která v Komíně existují, a bude zpracován dotazník.  Jeho prostřednictvím se budeme veřejnosti ptát na její potřeby a náměty.

Na druhém pracovním setkání týmu dojde k vyhodnocení dotazníku a sestavení návrhu plánu opatření. Tato opatření musí být reálná a realizovatelná v horizontu tří let. Tento plán bude předložen ke schválení zastupitelstvu městské části v září letošního roku.

Všechny kroky auditu najdete popsány na webových stránkách městské části https://www.brno-komin.cz/audit-familyfriendly-community.  

Bližší informace o auditu samotném jsou k dispozici na stránkách https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/.

Za vaši ochotu ke spolupráci při dotazníkovém šetření vám budeme vděčni.    

Mgr. Milada Blatná, starostka                               

tel. 541 428 187, 724 150 603                                  

blatna@komin.brno.cz