Rozvoj Brna-Komína – jak jsme pokročili v plnění toho, k čemu jsme se zavázali  

V rámci projektu AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY (Obec přátelská rodině) ZMČ 20. června 2018  byla na zasedání ZMČ Brno-Komín schválena tato opatření:  

1.  Údržba a rozvoj dětských hřišť, u vytipovaných hřišť řešení zastínění

2.  Vybudování veřejného WC na dopravním hřišti

3.  Nové stojany na kola

4.  Nové lavičky a odpočinkové zóny na vytipovaných místech MČ

5.  Vybavení psích výběhů agility prvky

6.  Sportoviště pro teenagery

7.  Kultivace okolí SŠIS Čichnova a zastávky Vozovna Komín

8.  Sdílený kalendář všech akcí

9.   Příjezd trolejbusů k nákupnímu centru

10.Zpřístupnění břehů Svratky  

A jak jsme od té doby pokročili?  

 

1.    Údržba a rozvoj dětských hřišť, u vytipovaných hřišť řešení zastínění

V letošním roce pokračujeme v obnově a údržbě dětských hřišť. V roce 2020 jsme udělali repas jednotlivých prvků dětských hřišť a výměnu oplocení. Cena obnovy prvků vychází  na více než 150.000 Kč za 1 hřiště. Obnova prvků proběhla na dětském hřišti na ul. Urbánkova, Vavřinecká a ul. Čoupkových. Nově jsme oplotili dětské hřiště na ul. Urbánkové za  148.000 Kč. Zastínění je složitější, řešíme to výsadbou stromů, které probíhá i teď a bude probíhat i v příštím roce. Více o všech projektech na www.brno-komin.cz v podwebu PROJEKTY A ZELEŇ.  

 

2.    Vybudování veřejného WC na dopravním hřišti

Veřejné WC u dětského dopravního hřiště je opatřením, které získalo druhou nejvyšší podporu občanů. WC je dokončeno a otevřeno. Městská část je vybudovala v provedení antivandal. Celková cena včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a přípojky elektro byla s DPH 1 837 571 Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci od města Brna ve výši 1 400 000 Kč. Údržbu veřejného WC zajišťuje městská část. 

 

3.  Nové stojany na kola   

Aktuálně je dokončena projektová dokumentace veřejného prostoru na Svratecké, kde se počítá s dalšími novými stojany na kola, které jsou řešeny v rámci opravy komunikace Svratecká, kromě těch, které byly vybudovány u zdravotního střediska Konstancie. Další byly realizovány u úřadu MČ B-K, u Gymnázia Křížkovského a u samoobsluhy Brněnka na Olbrachtově nám. Zpracovává se technickoorganizační studie Pastviny, kde počítáme s dalšími stojany u ZŠ a MŠ.    

 

4.    Nové lavičky a odpočinkové zóny na vytipovaných místech MČ

V roce 2019 jsme nechali natřít všechny lavičky v celém Komíně - celkem 340 laviček. Některé z nich byly jaře 2020 osazeny novými deskami. Umístili jsme nové lavičky na Olbrachtově náměstí ve stínu, u broukoviště na Řezáčové, na zastávce MHD Řezáčova, Olbrachtovo nám. a sídliště Komín. Nové lavičky jsou i u retenční nádrže a na ul. Vrbenského. Počítáme se zastíněním i vybudováním nových odpočinkových zón, které vytipují občané dle jejich požadavků. Zvažujeme ve spolupráci s komisí ŽP a vedením radnice, jakou formu průzkumu zvolíme ve spolupráci s občany – aby se aktivně zapojili nejen na vytipování vhodných míst pro nové lavičky, ale i příspěvků od občanů.  

 

5.    Vybavení psích výběhů agility prvky

Agility prvky na psí výběh u Olbrachtova náměstí byly umístěny. Byla zde vyměněna i branka. Oprava oplocení hřiště na psím výběhu Ulrychova bylo dokončeno. Připravujeme ještě doplnění nových agility prvků u dalších vytipovaných výběhů, instalaci prvků -  torz stromů ve výběhu např. na ulici Ulrychova. 

 

6.    Sportoviště pro teenagery

Rádi bychom rekonstruovali zničené hřiště pro teenagery na Řezáčové, kde plánujeme vybudovat parkourové hřiště pro teeneagery. V této věci jsme požádali o finanční příspěvek město Brno. Rada podpořila žádost Evy Beranové o vybudování parkurového hřiště v rámci participativního rozpočtu. V letošním roce se opravuje povrch víceúčelového sportoviště na ul. Pastviny u dopravního hřiště za téměř 2 mil. Po rekonstrukci je sportoviště na Jožky Jabůrkové i multifunkční hřiště a workout na Habřinové. Bylo vybudováno a oploceno i nové hřiště pro pétanque. V roce 2020 byli vyměněny 3 ping-pongové stoly ve vytipovaných lokalitách. V letošním roce plánujeme instalovat další stoly na ping-pong.

 

7.    Kultivace okolí SŠIS Čichnova a zastávky Vozovna Komín

S novou ředitelkou základní školy bychom chtěli v rámci spolupráce mezi ZŠ a SŠ prostor kultivovat dle představ studentů. Zpracovává se PD rekonstrukce vozovny a s DPMB chceme jednat i o kultivaci prostoru u vozovny. Jednou z variant je vytvořit pod mostem u zastávky skatepark, který je v současnosti na soukromém pozemku a je již nevyhovující. Čím jsme zatím přispěli ke kultivaci okolí střední školy bylo umístění popelnic na tříděný odpad a nového kontejnerového stání v roce 2019. V roce 2020 jsme umístili nové odpadkové koše a koš v provedení antivandal. Dále jsme v tom samém roce vyseli dvě květnaté louky a vysadili letničky na sloupky veřejného osvětlení. Taktéž jsme opravili chodník od zastávky Čichnova směrem k Žabovřeskám. Vzhledem k situaci s pandemií a uzavřením škol jsme se neposunuli v plánu zapojit do projektu kultivace veřejného prostoru žáky střední školy.

 

8.    Sdílený kalendář všech akcí

Kalendář je už součástí webových stránek městské části.  

https://www.brno-komin.cz

 

9.    Příjezd trolejbusů k nákupnímu centru

O tuto věc bylo požádáno v souvislosti se studií budování křižovatky u UNIHOBBY. Iniciujeme tuto věc v rámci výstavby křižovatky ve spolupráci MMB a KÚ. V rámci výrobních výborů k akci vybudování Mimoúrovňové křižovatky Kamenolom budeme opakovaně upozorňovat na potřebu prodloužení trolejbusové linky k nákupnímu centru Unihobby a celkového zajištění větší obslužnosti území. Vzhledem k nové výstavbě v Kamenolomu bude celá studie mimoúrovňové křižovatky řešena z úrovně MMB a zahrnuta do požadavků nového územního plánu, který má platnost od ledna 2022.   

 

10.  Zpřístupnění břehů Svratky

Připraveny jsou, občany velmi očekávané, celkem dva projekty zpřístupnění břehů řeky Svratky. Bylo vydáno stavební povolení, byl vybrán investor a stavebník. Realizace projektů by měla být provedena v roce 2021 a zajišťuje ji Magistrát města Brna.

(foto ilustrační z projektu) 

 

https://www.novinykraje.cz/jihomoravsky/2021/04/22/stezka-podel-svratky-projde-upravou/?fbclid=IwAR3TOUMKnAqrIiLXU_S7882YgXD1DG-uxauJB4TeyhCBP_7S7fuvDAafD4g

 

Další opatření, které vzešly z dotazníkového šetření a byly schváleny projektovým týmem, ale nejsou v dohodě o cílech:

Zřízení veřejného wifi připojení  

-  realizováno v okolí Staré hasičky je dalším přáním občanů, které se nám podařilo zajistit ve spolupráci s městem Brnem a Technickými sítěmi Brno. 

 

Nové odpadkové koše vč. sáčků pro psí exkrementy  

-  realizováno v celé městské části

 

Podpora a zachování všech kulturních, sportovních a společenských akcí, které  v MČ probíhají

-  MČ s finanční podporou MMB každoročně pořádá DĚTSKÝ DEN  a  VAVŘINECKÉ HODY, které mají v městské části velkou tradici.

S podporou sponzorů pořádáme PLES, OSTATKY, VÍTÁNÍ JARA, VINOBRANÍ, DEN OTEVŘENÉ RADNICE, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, KONCERTY NA RADNICI, BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM NAD 75 LET VĚKU  a jiné.

 

PLES

 

OSTATKY

 

VÍTÁNÍ JARA

 

DĚTSKÝ DEN

VAVŘINECKÉ HODY

VINOBRANÍ

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

DEN OTEVŘENÉ RADNICE

KONCERTY NA RADNICI

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM