Zasedání zastupitelstva je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím sítě internet (YouTube.com) a je pořizován audiovizuální záznam.

V den konání zastupitelstva v 17.00 hod. zadejte do vyhledávání na YouTube text: 245. zasedání zastupitelstva MČ Brno Komín (vždy se bude měnit jen pořadí zastupitelstva) a měl by být přenos k dispozici.

Odkaz na kanál městské části na YouTube, kde byste měli najít přímý přenos je ve spodní části úvodní stránky tohoto webu pod ikonou YouTube.

Audiovizuální záznam bude zveřejněn po dobu 3 měsíců po skončení zasedání.