Značka:
Zveřejnit od: 23.9.2019
Zveřejnit do: 8.11.2019
Oblast: Veřejná vyhláška
Původce: Katastrální úřad

VV - návrh Aktualizace č.1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů A1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


Připojené dokumenty:
ikona 19_JMK-135126_A1-ZUR-JMK_PRILOHA-VV_obcim.doc.pdf (PDF 442.51 kB)