Značka:
Zveřejnit od: 7.6.2016
Zveřejnit do: 23.6.2016
Oblast: Rozpočet
Původce: Městská část Brno - Komín

Návrh závěrečného účtu 2015

Podklady pro schválení Závěrečného účtu MČ Brno-Komín za rok 2015

Příslušné názvy dokumentů obsahují hypertextový odkaz na elektronickou úřední desku na webových stránkách MČ Brno-Komín, kde jsou soubory dostupné.

 

1. Závěrečný účet - textová část

2. Přílohy k Závěrečnému účtu

2.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN2-12

2.2 Přehled kapitálových výdajů

2.3 Přehled rozpočtových opatření

2.4 Rezervní fond

2.5 Sociální fond

2.6 Náklady a výnosy VHČ – bytové hospodářství

2.7 Přehled o vývoji VHČ

2.8 Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu

2.9 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky 


Připojené dokumenty:
ikona 1 - Závěrečný_účet_2015_text.pdf (PDF 472.76 kB)
ikona 2.1 - 2015_Výkaz FIN2-12.pdf (PDF 5.92 MB)
ikona 2.2 - 2015_Kapitálové výdaje.pdf (PDF 400.95 kB)
ikona 2.3 - 2015_Prehled rozp.opatreni.pdf (PDF 303.25 kB)
ikona 2.4 - 2015_Rezervnifond.pdf (PDF 220.01 kB)
ikona 2.5 - 2015_Socialnifond.pdf (PDF 237.92 kB)
ikona 2.6 - 2015_VHC-naklady.vynosy.pdf (PDF 330.66 kB)
ikona 2.7 - 2015_VHC-byty.pdf (PDF 345.93 kB)
ikona 2.8 - 2015_Dotace.pdf (PDF 241.53 kB)
ikona 2.9 - 2015_Zpráva o vysl.prezkoumani.hosp.pdf (PDF 17.26 MB)
ikona 2.9 - 2015_Zprava_overeni.ucet.zaverky.pdf (PDF 8.82 MB)