Značka:
Zveřejnit od: 24.5.2016
Zveřejnit do: 21.6.2016
Oblast: Výběrové řízení
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Záměr na prodej nemovitého majetku

Výběrové řízení na prodej pozemku staební parcela č. 98 o výměře 635 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je stavba Nikolčice č. p. 33 (bydlení), pozemkové parcely č. 119 o výměře 387 m2 (zahrada, zemědělský půdní fond) a pozemková parcela č. 3875 o výměře 354 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), v k. ú. a obci Nikolčice.


Připojené dokumenty:
ikona Inzerat_ke_zverejneni_na_UD (1).pdf (PDF 0.97 MB)