Značka:
Zveřejnit od: 1.4.2016
Zveřejnit do: 17.4.2016
Oblast: Oznámení
Původce: Městská část Brno - Komín

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V rekci na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně seznam všech došlých faktur městské části v rozsahu minimálně data doručení, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. 

Této žádosti pana Hájka ze dne 14. března 2016 tímto vyhovujeme a požadované údaje zde zveřejňujeme.

 


Připojené dokumenty:
ikona 2010_KDF.xlsx (XLSX 145.68 kB)
ikona 2011_KDF.xlsx (XLSX 134.16 kB)
ikona 2012_KDF.xlsx (XLSX 133.24 kB)
ikona 2013_KDF-.xlsx (XLSX 110.3 kB)
ikona 2013_KDF-.xlsx (XLSX 110.3 kB)
ikona 2015_KDF.xlsx (XLSX 39.38 kB)