Značka:
Zveřejnit od: 15.2.2016
Zveřejnit do: 29.2.2016
Oblast: Oznámení
Původce: Městská část Brno - Komín

Svolávám 208. zasedání ZMČ Brno-Komín

 

SVOLÁVÁM

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

208. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Komín

č. 1/2016

 

 

Termín zasedání: středa 24. února 2016 v 17.00 hodin

 

Místo konání: Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

 

Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 3/2016):

 

1.  Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

 

2.  Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín.

 

3.  Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10. 3. 2016.

 

4.  Rozpočtová opatření č. 12/2015, č. 13/2015, č. 1/2016 a č. 2/2016.

 

5.  ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.

 

6. Žádost MČ Brno-Komín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotku SDH Brno-Komín v roce 2016.

 

7. Žádost o souhlas MČ Brno-Komín s návrhem na změnu ÚPmB - lokalita Podveská, Triangl.

 

8. Stanovisko MČ Brno-Komín k prodeji části pozemku p. č. 547, k.ú. Komín o výměře cca 50m2.

 

9.   Stanovisko MČ Brno-Komín k prodeji pozemku p. č. 5328, k. ú. Komín.

 

10. Stanovisko MČ Brno-Komín ke svěření pozemku p. č. 4114/2, k. ú. Komín.

 

11. Využití předkupního práva k nemovitosti - budova č. e. 463 na pozemku p. č. 1958/7, k. ú. Komín.

 

12. Žádost o odsvěření pozemků p. č. 2991/3, 3008/2 a 3008/4, vše v k. ú. Komín, ve vlastnictví SMB, svěřených do správy Městské části Brno-Komín.

 

13.  Čtyřlístek zahradnické služby - žádost o prominutí smluvní pokuty.

 

14. Žádost velitele JPO MČ Brno-Komín (JSDH) o převod nevyčerpaného rozpočtu z roku 2015 do roku 2016.

 

15. Finanční výbor a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.

 

16. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.

 

17. Podněty a připomínky občanů.

 

 

 

 

 

 

 

15. 2. 2016

 

 

 

Mgr. Milada Blatná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

starostka MČ Brno-Komín           

 


Připojené dokumenty: