Značka:
Zveřejnit od: 5.10.2015
Zveřejnit do: 28.10.2015
Oblast: Oznámení
Původce: E.ON Česká republika

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.10.2015 od 08:00 do 16:00

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. 

 


Připojené dokumenty:
ikona Oznameni_do_DS_O1521184 (1).pdf (PDF 132.87 kB)