První workshop projektové skupiny                                                                                         

V úterý 20. března 2018 proběhlo na radnici městské části pracovní setkání (1. workshop) projektové skupiny Auditu Family Friendly Community.

Paní starostka Milada Blatná přivítala všechny přítomné včetně paní poradkyně Mgr. Moniky Doležalové, místostarostky Židenic a současně shrnula záměry auditu a úkoly projektového týmu v krátké powerpointové prezentaci.

Úkolem tohoto setkání bylo:

a)    připomínkovat a odsouhlasit návrh Dotazníku určeného pro komunikaci s veřejností

b)    zpracovat analýzu současného stavu pro-rodinných aktivit a opatření, která v Komíně v rámci všech životních etap člověka existují

c)    dohodnout se na formě spolupráce s veřejností – jakou formou bude probíhat průzkum dotazníkového šetření.

Členové skupiny se v rámci diskuse dohodli a odsouhlasili obsahové znění dotazníku, který bude předložen veřejnosti. Současně se shodli na sběrných místech, na kterých bude možné vyplněný dotazník do 3. června 2018 odevzdat a tím, že tento dotazník bude k dispozici také v digitální podobě na webových stránkách úřadu. Členové skupiny zmapovali přehled aktivit a opatření, která se rodinám v Komíně nabízejí.

O dalších nových krocích provedených v rámci auditu budete nadále informováni na našich webových stránkách.  

Se svými dotazy či připomínkami se můžete obrátit na  

Kontaktní osoba:                                                        Osoba pověřená auditem:

Mgr. Milada Blatná, starostka                                    Monika Marková, kulturní referent

tel. 541 428 187, 724 150 603                                       tel. 541 428 180

blatna@komin.brno.cz                                                 markova@komin.brno.cz