Průběh auditního procesu s názvem Audit FamilyFriendlyCommunity (obec přátelská rodině) došel do finále. Několikaměsíční práce projektové skupiny se naplnila. Celkem se sešlo 387 dotazníků, ve kterých občané reagovali na otázku „Co podle Vašeho názoru chybí v naší městské části pro přátelský život, spokojenost a potřeby všech generací“. Za odpovědi všem děkujeme. Projektová skupina, složená ze zástupců politických stran, spolků a občanů, kteří se do práce na auditu zapojili, na svém posledním workshopu vybrala takové návrhy, které jsou podle ní reálně splnitelné a uskutečnitelné do 3 let. Z nich sestavila Plán obsahující celkem 25 opatření. Vyjádřila se k němu rada, která z Plánu vybrala 13 opatření majících velkou podporu občanů a současně jsou podle jejího názoru realizovatelné do 3 let. Ty doporučila zastupitelstvu městské části ke schválení v tzv. Dohodě o cílech. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání 20. 06. 2018 po diskusi Dohodu schválilo. Svým usnesením se tak zavázalo, že v následujících 3 letech budou opatření realizována a městská část tak získá certifikát, který v budoucnu bude používat jako významnou podporu při podání každé žádosti o dotace, především o dotace poskytované Jihomoravským krajem. Ještě jednou děkuji za městskou část těm občanům Komína, kteří nám s průzkumem  pomohli a prostřednictvím dotazníku svůj názor vyjádřili.  Odpovědi zpracované do Plánu opatření zveřejňujeme. Podobně zveřejňujeme i opatření uvedená v Dohodě o cílech, které se zavázalo zastupitelstvo realizovat do 3 let.