Dne 16. května 2019 v podvečer jsme byli pozvání do vily Löw-Beer na Drobného ulici v Brně k slavnostnímu předání základního certifikátu Obec přátelská rodině v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity. Ve vile nás přivítali zástupci krajského úřadu. Po krátkém úvodním přivítání a představení jsme jako jedna z pěti obcí měli připravenou krátkou prezentaci o průběhu a výsledcích auditu v naší obci. Paní starostka Mgr. Milada Blatná a pan místostarosta David Řepa pak převzali z rukou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala základní certifikát a drobné dárky. Po odprezentování příspěvků všech obcí jsme se zaposlouchali do krátké hudební produkce a po programu jsme byli pozváni na malé očerstvení a focení.

Tento příjemný večer mi dlouho zůstane ve vzpomínkách. Nejen krásným reprezentativním prostředím, příjemnými lidmi, se kterými jsem měla možnost se setkat nebo seznámit, ale i s pocitem, že výsledky tohoto projektu vzešli od lidí, kteří v naší malebné městské části bydlí a že budou prospěšné nám všem. Monika Marková