VIDA! science centrum

18. května 2023 v podvečer jsme se na pozvání Jihomoravského kraje, zúčastnili slavnostního předávání certifikátů Audit Family Friendly Community v multifunkčním sále VIDA! science centra v Brně. Díky realizovaným opatřením, které jsme se zavázali realizovat před více než 3 lety, jsme získali po posouzení auditním kuratoriem, PLNÝ CERTIFIKÁT.

Oceněno bylo celkem 17 obcí, měst či městských části Brna, 11 obcí získalo základní, 6 obcí plný certifikát.

Projekt obec přátelská rodině je v Jihomoravském kraji realizován od roku 2015, před třemi lety krajské zastupitelstvo schválilo, že Jihomoravský kraj se stal národním realizátorem auditu a může poskytovat tento nástroj komunální rodinné politiky dalším krajům v ČR.

MČ Brno-Komín se do projektu zapojila v roce 2018, kdy proběhlo dotazníkové šetření pro občany městské části s dotazem „Co podle Vašeho názoru chybí v naší městské části pro přátelský život, spokojenost a potřeby všech generací“. V průběhu tří let jsme realizovali celkem 10 opatření, které vzešli z dotazníkového šetření, čímž jsme splnili Dohodu o cílech, kterou se zastupitelstvo zavázalo splnit.

Všechny informace včetně fotogalerie najdete na stránkách www.brno-komin.cz.