Rozvoj Brna-Komína – jak jsme pokročili v plnění toho, k čemu jsme se zavázali  

V rámci projektu AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY (Obec přátelská rodině) ZMČ 20. června 2018  byla na zasedání ZMČ Brno-Komín schválena tato opatření:  

1.  Údržba a rozvoj dětských hřišť, u vytipovaných hřišť řešení zastínění

2.  Vybudování veřejného WC na dopravním hřišti

3.  Nové stojany na kola

4.  Nové lavičky a odpočinkové zóny na vytipovaných místech MČ

5.  Vybavení psích výběhů agility prvky

6.  Sportoviště pro teenagery

7.  Kultivace okolí SŠIS Čichnova a zastávky Vozovna Komín

8.  Sdílený kalendář všech akcí

9.   Příjezd trolejbusů k nákupnímu centru

10.Zpřístupnění břehů Svratky  

A jak jsme od té doby pokročili?  

 

1.    Údržba a rozvoj dětských hřišť, u vytipovaných hřišť řešení zastínění

V roce 2020 začneme provádět repas jednotlivých prvků dětských hřišť a výměnu oplocení. Odhadovaná cena obnovy prvků vychází zhruba na 100.000 Kč za 1 hřiště. Nové oplocení na Urbánkové za cca 200.000 Kč je již hotové. Zastínění je složitější, řešíme to výsadbou stromů, které probíhá i teď a bude probíhat i v příštím roce.  

 

2.    Vybudování veřejného WC na dopravním hřišti

Veřejné WC u dětského dopravního hřiště je opatřením, které získalo druhou nejvyšší podporu občanů. WC je dokončeno. Otevřeno bude co nejdříve. Městská část je vybudovala v provedení antivandal. Celková cena včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a přípojky elektro činí i s DPH 1 837 571 Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci od města Brna ve výši 1 400 000 Kč. 

 

3.  Nové stojany na kola   

Aktuálně je dokončena projektová dokumentace veřejného prostoru na Svratecké, kde se počítá s dalšími novými stojany na kola, které jsou řešeny v rámci opravy komunikace Svratecká, kromě těch, které byly vybudovány u Konstancie. Další byli realizovány u úřadu MČ B-K. Zpracovává se technickoorganizační studie Pastviny, kde počítáme s dalšími stojany u ZŠ a MŠ.    

 

4.    Nové lavičky a odpočinkové zóny na vytipovaných místech MČ

Tato záležitost se plánuje. Letos jsme nechali natřít všechny lavičky v celém Komíně - celkem 340 laviček. Některé z nich budou na jaře příštího roku osazeny novými deskami. Umístili jsme nové lavičky na Olbrachtově náměstí ve stínu, u broukoviště na Řezáčové. V roce 2020 počítáme se zastínění i vybudováním nových odpočinkových zón, které vytipují občané dle jejich požadavků. Zvažujeme ve spolupráci s komisí ŽP a vedením radnice, jakou formu průzkumu zvolíme ve spolupráci s občany – aby se aktivně zapojili nejen na vytipování vhodných míst pro nové lavičky, ale i příspěvky od občanů.  

 

5.    Vybavení psích výběhů agility prvky

Agility prvky na psí výběh u Olbrachtova náměstí byly umístěny. Byla zde vyměněna i branka. Oprava oplocení hřiště na psím výběhu Ulrychova bylo dokončeno. Připravujeme ještě doplnění dalších agility prvků u dalších výběhů, výhledově v roce 2020-21.  

 

6.    Sportoviště pro teenagery

Rádi bychom rekonstruovali zničené hřiště pro teenagery na Řezáčové, kde plánujeme vybudovat parkourové hřiště pro teeneagery. V této věci jsme požádali o finanční příspěvek město Brno. Rada podpořila žádost Evy Beranové o vybudování parkurového hřiště v rámci participativního rozpočtu. V roce 2020 se opraví povrch víceúčelového sportoviště na ul. Pastviny u dopravního hřiště za téměř 2 mil. Po rekonstrukci je sportoviště na Jožky Jabůrkové i multifunkční hřiště a workout na Habřinové. Bylo vybudováno a oploceno i nové hřiště pro pétanque.  

7.    Kultivace okolí SŠIS Čichnova a zastávky Vozovna Komín

S novou ředitelkou základní školy bychom chtěli v rámci spolupráce mezi ZŠ a SŠ prostor kultivovat dle představ studentů. Zpracovává se PD rekonstrukce vozovny a s DPMB chceme jednat i o kultivaci prostoru u vozovny. Mezi jednou z variant je vytvořit pod mostem u zastávky skatepark, který je v současnosti na soukromém pozemku a je již nevyhovující.  

 

8.    Sdílený kalendář všech akcí

Kalendář je už součástí webových stránek městské části.  

https://www.brno-komin.cz

 

9.    Příjezd trolejbusů k nákupnímu centru

O tuto věc bylo požádáno v souvislosti se studií budování křižovatky u UNIHOBBY. Iniciujeme v rámci výstavby křižovatky ve spolupráci MMB a KÚ.  

 

10.  Zpřístupnění břehů Svratky

Bylo vydáno územní rozhodnutí, v příštím roce se začne s přípravou stavebního povolení a samotnou realizací.

(foto ilustrační z projektu) 

 

Zřízení veřejného wifi připojení realizované v okolí Staré hasičky je dalším přáním občanů a současně schváleným opatřením, které se nám podařilo zrealizovat ve spolupráci s městem Brnem a Technickými sítěmi Brno.