Městská policie Brno je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Tísňová linka: 156

Web MP

 

Území Brna je rozděleno na osm revírů, z nichž každý v sobě zahrnuje jednu či více městských částí. Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává městská policie svoji činnost i na území obcí Vranov a Lelekovice. Revíry jsou rozděleny na jednotlivá území, za které zodpovídá příslušný strážník.

Vyhledat strážníka, který má na starosti vaše území, můžete zadáním názvu ulice nebo pomocí interaktivní mapy Brna. Více naleznete v odkazu viz. níže.

Územáři v naší MČ