Předseda:

Ing. Dočekal Jiří, CSc.  

 

Členové:

Ing. arch. Vlček Libor

Jokl Robert Mgr.

Ing. Němec Tomáš

Kressa Ondřej