Iveta Kovářová

Úsek:
Odbor kanceláře tajemníka

Telefon:
541 428 183

E-mail:
kovarova@komin.brno.cz

Kancelář č.
126