Ivana Nováková

Úsek:
Útvar tajemníka

Telefon:
541 428 183

E-mail:
novakova@komin.brno.cz

Kancelář č.
126