Ing. Martin Křivánek

Úsek:
Finanční odbor

Telefon:
541 428 176, 725 993 976

E-mail:
krivanek@komin.brno.cz

Kancelář č.
221

221