Mgr. Patricie Jégrová

Úsek:
Odbor dopravy a životního prostředí

Telefon:
541 428 178

E-mail:
jegrova@komin.brno.cz

Kancelář č.
118