JUDr. Daniela Dobrovolná

Úsek:
Útvar tajemníka

Telefon:
541 428 181

E-mail:
dobrovolna@komin.brno.cz

Kancelář č.:
216