Komunální odpad

odváží SAKO jednou týdně, telefon: 800 139 139

Separovaný odpad

odvážejí firmy

Textil, E+B,
tel.: 800 100 373 - bezplatná linka

Sklo, SAKO,
dispečink tel.: 545 221 313

Papír, SAKO,
tel.: 800 139 139 nebo dispečink 545 221 313

Plasty, SAKO,
tel.: 545 221 313

A.S.A (kontejner u ZS Pastviny)
Firma po upozornění plné sběrné nádoby odveze
a okolí uklidí. Telefonní čísla jsou na těchto
kontejnerech také napsána.

Bioodpad

Centrální kompostárna Brno a.s., areál v ulici Vinohradská v Brně-Černovicích
Provozní doba: Po–Pá: 6.30–15.00, tel.: 602 775 434.

Více informací zde: https://www.centralnikompostarna.cz/kontakty

Jiný druh odpadů

ekologický dvůr na ulici Pastviny 524.

Provozní doba
ÚT-SO: 9.00-13.00 hod., 14.00-18.00 hod.
Kontakt: 607 807 362
Omezený sortiment příjmaných odpadů.

Bližší informace na stránách společnosti SAKO Brno a.s.

www.sako.cz