Předseda:

doc. Ing. Čermák P., Ph. D.

 

Členové:

Ing. Krejčí-Reková E.

RNDr. Studenková M.

Ing. Novotná J.

Ing. arch. Golešová I.

Ing. arch. Utíkalová

Iqbalová

Unčovská

Apostolidu