Předseda:

PhDr. Chalupová O.

 

Členové:

doc. MuDr. Hakl L. CSc.

Ing. Sklenářová M.

Marková A.

Baláková M.

Mgr. Heimová K.

Zahradníková V.

Chaloupková L.

Ing. Turek I.