Předseda:

Ing. Utíkal A.

 

Členové:

Ing. arch. Vlček L.

Ing. Reková E.

Ing. arch. Utíkalová

Ing. arch. Golešová I.

Ing. arch. Kolegarová A.

Ing. Schiller J.

Ing. arch. Chadima V.

Ing. arch. Novák A.