Předseda:

PhDr. Nekuda R. 

 

Členové:

Beranová E.

doc. Ing. Čermák P, Ph.D.

PhDr. Chalupová O.

Ing. Dočekal J., CSc.

Mgr. Stejskalová J.

Ing. Hanzalová P.

Caletková L.

Ing. Staňková S.