P O Z V Á N K A    na druhý workshop auditu Family Friendly Community.  

Projektový tým se spolu s občany, spolky a organizacemi sejde na druhém workshopu, který se bude konat

v pondělí 11. června  2018 v 17.00 hodin ve vestibulu ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.  

Hlavní náplní tohoto setkání bude vyhodnocení dotazníkového šetření v naší městské části a vytvoření reálných, splnitelných požadavků tzv. „Plánu opatření“, tj. toho, co by bylo třeba v Komíně udělat. Tento plán bude předložen ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno-Komín,  do 7. září 2018. Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude vytvořena  tzv. Dohoda o cílech, která musí obsahovat konkrétní termíny a kroky při zavádění opatření.    

 

Pozn. Pozvaní na jednání druhého workshopu jsou laskavě žádáni o potvrzení účasti!!  

 

V Brně 24. května 2018                                                           Mgr. Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín