INFORMACE O DALŠÍM PRŮBĚHU

16. května 2019

Slavnostní předání základního certifikátu Obec přátelská rodině

V podvečer tohoto poklidného dne se ve vile Löw-Beer předávalo celkem 5 certifikátů obcím, které v roce 2017-2018 úspěšně prošly celým auditním procesem v rámci projektu audit familyfriendlycommunity. Za přítomnosti zástupců krajského úřadu v čele s koordinátorkou rodinné politiky v Rakousku, paní Nadou Kloss, nám byl z rukou náměstka hejtmana jihomoravského kraje, Mgr. Marka Šlapala předán základní certifikát Obec přátelská rodině. Záměrem auditu je pomáhat vytvořit přívětivé rodinné klima v obci.

      

5. února 2019  

Auditní kuratorium dnes projednalo udělení certifikátu obcím a městům, které prošly auditním procesem v roce 2018 a byly úspěšně posouzeny hodnotiteli. Základní certifikát dosvědčuje skutečnost, že obec realizovala proces auditu, stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Tyto schválené cíle a opatření budou postupně naplňovány během tří let od propůjčení základního certifikátu. Auditní kuratorium tvoří zástupci Jihomoravského kraje Igor Chlup, předseda Výboru sociálně-zdravotního a Bořivoj Sekanina, referent pro rodinnou politiku, dále František Novotný, starosta městyse Křtiny, za Svaz měst a obcí a Anna Čarková, předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Všichni přítomní členové auditního kuratoria schválili udělení certifikátu následujícím městům a obcím: Městské části Brno – Královo Pole, Brno-Komín, Brno-střed, dále městu Hustopeče a obci Lovčičky.

  

 

8. listopadu 2018

Vedoucí projektu audit familyfirendlycommunity spolu s některými členy projektového týmu se v těchto dnech setkali s hodnotitelem projektu. Ten vyhodnotí snahu všech, kteří se na projektu podíleli a výsledkem bude přidělení či nepřidělení základního certifikátu "Obec přátelská rodině".

V průběhu dalších 3 let se budeme snažit splnit vše, k čemu jsme se v Dohodě o cílech zavázali. Fotogalerií v další záložce Vám přiblížíme, co už se nám podařilo alespoň částečně realizovat.

Fotogalerie

 

Workoutové hřiště pro teeneagery

nové lavičky a odpočinkové zóny

 

psí výběh doplněn o agility prvky