Místní poplatek ze psů od 01.01.2020

Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný do 31.03.2020. Způsoby úhrady místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v minulých letech. Místní poplatek tedy můžete uhradit 3 způsoby:

  1. Bezhotovostní převod – platbu lze provést na účet č. 19-21026621/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu existence poplatkové povinnosti a MUSÍ být při bezhotovostní platbě vždy uveden (začíná čtyřčíslím 1501). V případě, že variabilní symbol neuvedete, popř. uvedete chybný, nebude platba přiřazena a místní poplatek tak nebude uhrazen. S ohledem na možná nedorozumění neposkytujeme čísla variabilních symbolů telefonicky a v případě potřeby Vám platební údaje sdělíme prostřednictvím e-mailu. Pro informaci o čísle účtu a variabilních symbolech lze využít i e-mail jegrova@komin.brno.cz. 
  2. Pokladna ÚMČ Brno-Komín – osobně lze místní poplatek ze psů uhradit na pokladně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno, a to v běžných úředních hodinách úřadu (Po, St 8 hod. – 17 hod.; Út, Čt, Pá 8 hod. – 12 hod.). Opět je nezbytné znát přidělený variabilní symbol, který v případě potřeby obdržíte v kanceláři č. 118 (přízemí vpravo, Mgr. Patricie Jégrová)
  3. Složenka typu A – Pro platbu složenkou si složenku typu A vyzvedněte a vyplňte přímo na poště. Pro využití tohoto způsobu platby je NEZBYTNÉ znát číslo účtu a variabilní symbol pro identifikaci platby (viz bod 1.)

Současně upozorňujeme na změnu týkající se poplatníků, na které se vztahuje snížená sazba místního poplatku ze psů.

NOVĚ platí od 01.01.2020 sníženou sazbu místního poplatku ze psů pouze držitelé psů starší 65 let!  Nikoliv tedy důchodci, pro které je důchod jediným zdrojem příjmů, jako tomu bylo v minulosti. Osoby, které podmínku dovršení 65 let věku v daném kalendářním roce nesplňují, nemohou sníženou sazbu místního poplatku ze psů využít.

V případě, že si nejste jistí, zda můžete od 01.01.2020 sníženou sazbu místního poplatku využít, doporučujeme kontaktovat příslušného pracovníka správce poplatku - Mgr. Patricii Jégrovou, a to buď osobně v úředních hodinách úřadu, popř. na e-mailu jegrova@komin.brno.cz nebo na tel. č. 541 428 178.

Pokud neodvedete místní poplatek řádně a ve správné výši, nelze Vaši poplatkovou povinnost považovat za splněnou a místní poplatek Vám bude vyměřen platebním výměrem, který může být navýšen až na trojnásobek.

Přehled sazeb místního poplatku ze psů naleznete níže.

 

kalendář Zveřejněno 8. 1. 2020