Bezpečnostní a zdravotní řez stromů

Od pondělí 2. 9. 2019 po dobu cca 2 týdnů bude probíhat v části ulic Urbánkova, Řezáčova, Ulrychova a Chaloupky řez stromů. Na některých stromech bude proveden zdravotní a bezpečností řez, zvýšení spodního patra a lokální redukce.

V ulici Absolonova a Pastviny proběhne dokončení bezpečnostního a zdravotního řezu, zvýšení podchodné výšky stromů. U mladých jedinců bude proveden i řez výchovný. Po řezu budou větve na místě štěpkovány.

kalendář Zveřejněno 30. 8. 2019