VMO Žabovřeská - informace

Vzhledem k tomu, že se chýlí ke konci uzavírka celého mostu nad VMO Žabovřeská chceme občanům zprostředkovat další, byť v současné době pouze orientační, informace o pokračování prací  a uzavírce, která by měla po 31.08.2019 v lokalitě VMO Žabovřeská následovat. Tato plánovaná uzavírka se již nedotkne území MČ Brno-Komín. Upozorňujeme, že se v tuto chvíli jedná o informace předběžné, rozhodnutí o povolení uzavírky nebylo dosud vydáno.

Ve stručnosti se bude jednat o následující: Uzavřena bude nájezdová větev z Komína na Pisárky, výjezd ze Žabovřeské od Pisárek na Bystrc. Objízdné trasy pro tyto dvě větve MÚK Kníničská budou vedeny s otočením přes kruhový objezd nad Královopolským tunelem.

Důvodem je realizace stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I- - I. etapa", výstavba kanalizace v místě ramene MÚK Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha) a realizace stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - Silniční most ev. č. 42-001a1", práce na svodidlech, protihlukových stěnách a kanalizaci na mostě a na nájezdovém rameni od Prahy.

Termín uzavírky: předběžně od 01.09.2019 od 06:00 hodin do 31.12.2019 do 24 hodin (rozhodnutí o povolení uzavírky nebylo prozatím vydáno)

Co má být uzavřeno: Úplně uzavřeno má být rameno mimoúrovňové křižovatky (dále "MÚK") Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha). Dále je plánováno jednosměrné uzavření silničního mostu ev.č. 42-001 MÚK Kníničská ze směru od Prahy ve směru Veverská Bítýška a nájezdového ramene MÚK Kníničská. Částečně bude uzavřen levý jízdní pruh ramene MÚK Kníničská ve směru Veverská Bítýška a úplně bude uzavřen nájezd z MK ul. Fanderlíkova a ul. Žabovřeská.

Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavírku s poměrně širokým dopadem, doporučujeme pro informace o aktuální situaci sledovat web společnosti Brněnské komunikace a.s., kde získáte informace nejen o uzavírkách komunikací, ale i o aktuální vytíženosti pozemních komunikací na území města Brna. 

Stručnou a přehlednou situaci včetně dalších doplňujících informací získáte rovněž na webových stránkách věnovaných Velkému městskému okruhu Brno.

V případě, že obdržíme další upřesňující informace, budeme Vás informovat.

 

kalendář Zveřejněno 28. 8. 2019