Generální oprava veřejného osvětlení

Upozorňujeme občany, že na území MČ Brno-Komín probíhá v současné době generální oprava veřejného osvětlení. Touto akcí budou dotčeny komunikační plochy a plochy zeleně v oblasti ul. Vavřinecká, ul. Lísky, ul. Branka a ul. Kníničská. I přesto, že se zhotovitel prací snaží o minimalizaci omezení pro obyvatele lokality, žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu v dotčených lokalitách. Děkujeme za pochopení.

kalendář Zveřejněno 1. 10. 2018