Zeleň Řezáčova - dementi

K článku Brněnského deníku „Stromy v Komíně skáceli nelegálně, řekla inspekce"

K článku Brněnského deníku „Stromy v Komíně skáceli nelegálně, řekla inspekce“, který vyšel dne 29.5.2017 mohu pouze konstatovat, že kontrolovanou osobou, na kterou se inspekce zaměřila, byla firma Kaisler s.r.o., nikoliv městská část Komín. Protokol o kontrolním zjištění byl úřadu předán. Firma pokácela bez povolení 14 stromů, které stály na okraji porostních skupin. U dvou kusů douglasek firma sdělila, že na ně byly nastříkány značky (do protokolu uvedla, že to byl někdo z místních, kdo se jich chtěl zbavit), a proto je její zaměstnanci dodatečně pokáceli. Za nedodržení projektu byla firmě městem Brnem udělena smluvní pokuta 140.000 Kč. Dodatečné povolení ke kácení bylo vydáno u dalších 2 stromů. Část stromů bude nahrazena novou výsadbou v rámci Komína. Likvidace keřů po skončení vegetačního klidu je velká profesionální chyba firmy, za kterou bude inspekcí hnána k odpovědnosti. Kromě smluvní pokuty jí hrozí další finanční pokuta ze strany České inspekce životního prostředí, což může být pro tuto malou firmu likvidační. Městskou část projekt nestál 1,4 milionu, jak uvádí článek Deníku. Spoluúčast městské části činí celkem cca 303. 000 Kč, z toho cca 250.000 Kč vlastní realizace a 50.000 Kč následná péče (3 roky). Zbývající částka je financována z fondů EU a rozpočtu města Brna. Celou realizaci zajišťuje město Brno nikoliv městská část Komín.

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/stromy-skaceli-nelegalne-rekla-inspekce-20170529.html

kalendář Zveřejněno 31. 5. 2017