Parčík na Komínských loukách je otevřen

Komínské louky pravděpodobně všichni Komíňáci znají. Minimálně sportovci určitě. Pro ty, kterým není tento název zcela známý, uvádím, že se jedná o lokalitu na levém břehu Svratky, mezi Komínskou lávkou a Jundrovským mostem. Z pohledu územního plánu to je zelené území určené především pro sport a rekreaci, které má současně v případě povodní sloužit pro rozliv vody. Sportovní areály, které se zde nacházejí – U Hrocha, T.J. Komín, Sokol Brno-Komín či vodácké centrum Water Element s půjčovnou lodí jsou hodně navštěvované všemi sportovními fanoušky nejen z Komína a výborně fungují.

Naše městská část se v minulosti rozhodla zlepšit průchodnost Komínských luk zřízením polní pěšiny, doplněné výsadbou květnaté louky se švestkovým stromořadím.

Před rokem a půl jsme začali pro ty, kteří dávají přednost spíše pohodovému pobytu venku před sportováním, kultivovat hustě zarostlou a zanedbanou plochu o velikosti 4000 m² rozkládající se mezi chodníkem vedoucím podél Kníničské a tzv. cyklostezkou (smíšenou komunikací) lemující břeh Svratky s cílem vybudovat v tomto místě parčík. Původní neprostupná zeleň byla nejprve vyčištěna od množství odpadků, urputného hustého ostružiníku a přehuštěných dřevin. Stromy jsme nechali dendrologicky posoudit, desítky z nich byly arboristicky ošetřeny, ty zbývající musely být vykáceny. Materiál, který vznikl z pokácených dřevin jsme na místě využili – ať už pro oplocení nebo vysypání terénu štěpkou. Na místě bylo dosázeno na dvě desítky nových stromů (lípy, duby, kaštanovníky, břízy, třešně, jírovce, olše) a zhruba osmdesát keřů. Pro příjemný pobyt všech návštěvníků, velkých i malých, byl do takto upravené a připravené plochy doplněn dřevěný mobiliář, který tvoří lavičky s přístřešky a samostatné posezení, soustava balančních prvků a dřevořezeb zvířat, cvičební hrazdy pro dospělé, informační tabule atd. Původní bylinné patro bylo zachováno, dosety byly nejrůznější trávy a jeteloviny, které budou v určitých částech pravidelně sekány, v jiných budou ponechány téměř bez údržby. Parčík je určen pro pěší, volný pohyb psů je zde zakázán. Vyčištění zarostlého parčíku provedli arboristé, kterým patří velké díky, protože se při této těžké práci pořádně nadřeli. Výsadby stromů zajistila Veřejná zeleň města Brna, p.o., ostatní zahradnické práce, včetně oplocení z větví po vykácených dřevinách a výsadbu keřů provedli zaměstnanci úřadu městské části. Mobiliář realizovala společnost Acer Woodway s.r.o. Město Brno přispělo na parčík částkou 2,5 mil. Kč.

Chtěla bych poděkovat našim pracovníkům v čele s Ing. Pavlem Staňkem za velký kus práce včetně té těžké fyzické, kterou se na realizaci celé akce podíleli a chtěla bych poděkovat městu Brnu za finanční podporu.

Mrzí mě, že ještě dříve, než došlo k oficiálnímu otevření parčíku, vandalové spreji poničili některé prvky. Z toho důvodu jsme se rozhodli místo elektronicky monitorovat.

Začínají prázdniny a my jsme pro vás připravili místo, kde můžete strávit příjemné chvilky. Využijte to.

Milada Blatná, starostka

kalendář Zveřejněno 20. 6. 2024