Centrální stavební úřad

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále také Centrální stavební úřad) bude vyřizovat veškerou agendu stavebních úřadů na celém území města Brna. Od 1. 7. 2024 již nebudou na úřadech městských částí stavební úřady jakkoli fungovat. CSU bude vyřizovat všechny žádosti a požadavky občanů města Brna, které jsou v kompetenci obecního stavebního úřadu podle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon). 

Kromě toho bude tento nově zřízený Centrální stavební úřad vyřizovat všechny žádosti občanů a všechna správní řízení, která byla u původních stavebních úřadu na městských částech vedena podle starého stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Od 1. 7. 2024 budou tato řízení dokončena na Centrálním stavebním úřadě. Jedná se zejména o nedokončená řízení o umístění stavby, o vydání stavebního povolení, o společném povolení stavby, o dělení pozemků, ohlášení staveb, kolaudace staveb, řízení o odstranění a dodatečném povolení stavby. Taktéž bude mít na starost dokončení řízení o povolení staveb vodních děl (studny, čistírny odpadních vod, vodovodní a kanalizační řady apod.) a staveb pozemních komunikací.  

Od 1. 7. 2024 bude Centrální stavební úřad vydávat veškerá povolení záměrů pro obecné stavby podle nového stavebního zákona. Jde např. o povolení staveb rodinných domů, objektů rekreace, staveb bytových domů i stavby komerčního charakteru, přístavby a nástavby těchto staveb a jejich stavební úpravy. Nově bude tento stavební úřad vydávat povolení k záměru pro stavby vodních děl a pozemních komunikací vyjma dálnic, silnic první třídy a dalších staveb, které jsou v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jiných správních úřadů.

Rozdělení agendy

Centrální stavební úřad bude rozdělen na sedm obvodů, které budou zpracovávat agendu rozdělenou územně podle jednotlivých městských částí. 
 
Obvod I. bude zpracovávat agendu na území městské časti Brno-střed. 

Obvod II. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-Žabovřesky, Brno – Královo Pole a Brno-sever. 

Obvod III. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-Komín, Brno-Ivanovice, Brno-Medlánky, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín, Brno-Útěchov.

Obvod IV. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Židenice, Brno-Vinohrady, Brno-Líšeň.

Obvod V. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-jih, Brno-Černovice, Brno-Slatina, Brno-Tuřany, Brno-Chrlice.

Obvod VI. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-Bosonohy, Brno-Bohunice, Brno – Starý Lískovec, Brno – Nový Lískovec, Brno-Kohoutovice, Brno-Jundrov.

Obvod VII. bude zpracovávat agendu na území městských částí Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Žebětín.

Sídlo Centrálního stavebního úřadu a odloučené pracoviště pro obvod I.

Sídlo včetně jeho podatelny se nově nachází na adrese Orlí 655/30, Brno. Zde lze učinit veškerá podání, která nebudou provedena elektronicky. Od 1. 7. 2024 bude možné podávat žádosti prostřednictvím tzv. portálu stavebníka. Zabezpečení funkčnosti tohoto systému je ovšem ve výhradní kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Pro území městské časti Brno-střed (obvodu I.) je zřízeno odloučené pracoviště na ulici Měnínská 524/4, Brno. Osobní kontakt s jednotlivými pracovníky tohoto obvodu stavebního úřadu je tedy možno realizovat na tomto odloučeném pracovišti. 

Přenos agendy z městské části na Centrální stavební úřad

  • Mám žádost podanou na stavebním úřadu městské části. Jak bude dále vyřizována?

Stavební úřad příslušné městské části může podanou žádost vyřídit pouze do 30. 6. 2024. Od 1. 7. 2024 bude kompetentní tuto žádost vyřídit Centrální stavební úřad. Stavební úřady budou postupně existující agendu předávat v průběhu měsíce července na Centrální stavební úřad, kde bude dále zpracovávána. 

  • Jak zjistím, kdo řeší moji žádost?

Vaše žádosti budou přiděleny jednotlivým obvodům stavebního úřadu podle příslušné městské části. Informace poskytne po 1. 7. 2024 podatelna Centrálního stavebního úřadu. 

Převzato z: https://www.brno.cz/w/stavebni-urad 

kalendář Zveřejněno 13. 6. 2024