Digitální technická mapa

V současné době je v návaznosti na novelu zákona o zeměměřičství (zák.č. 200/1994 Sb.) připravována tzv. Digitální technická mapa (geografická databáze, která obsahuje podrobný obraz fyzického stavu povrchové situace, sítí dopravní a technické infrastruktury včetně ochranných pásem a dalčí objekty). V případě zájmu o tuto problematiku můžete využít odkazy uvedené v příloze.

ikona Digitalni technicka mapa_letak (PDF 271.21 kB)

 

https://dmvs.cuzk.cz/portal 

https://dtm.jmk.cz/portal/ 

https://www.ckz.cz/dtm 

 

kalendář Zveřejněno 20. 5. 2024