Těžba suchých a nebezpečných stromů

Proběhne: 22. 1. 2024 – 15. 3. 2024

Od Lesů města Brna přišla informace o nadcházející těžbě suchých stromů v lokalitě Palackého vrch, resp. v jeho horní části kolem vodojemu a pomníku Františka Palackého. Jedná se o zpracování nahodilé těžby, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita je ze všech stran označena výstražnými cedulemi upozorňujícími na probíhající těžbu. Těžební práce budou ukončeny do 15. 3. 2024. Z bezpečnostních důvodů platí přísný zákaz vstupu osob do porostů mimo značené cesty a na skládky dřeva.

kalendář Zveřejněno 22. 1. 2024