Zrušení kontejnerů na místě bývalého ekodvora

Informujeme, že kontejnery na bývalém místě ekodvora jsou ZRUŠENY. Pronájem pozemku byl do konce roku 2023 a majitel má s pozemkem již jiný záměr. Prosíme občany, aby využívali sběrná střediska odpadů a na místě bývalého ekodvora neodkládali odpad.

Nejbližší sběrná střediska odpadů najdete na ulici Sochorova nebo SSO U ZOO, další SSO: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/

Zároveň prosíme občany, aby vánoční stromky dle instrukcí SAKO Brno odkládali k černým popelnicím na směsný odpad den před svozovým dnem nebo je zavezli do Sběrného střediska odpadů. SAKO BRNO RADÍ: VÁNOČNÍ STROMEK ODNESTE NA SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ. MALÝ MŮŽETE ODLOŽIT K ČERNÉ POPELNICI.

 Tři základní pravidla jak s vánočním stromkem

1.

stromek zbavte všech ozdob

2.

stromek odneste na sběrné středisko odpadu (skončí v kompostárně)

 

 nebo

 

       ve svozový den, či těsně před ním položte rozřezaný vedle černé nádoby (skončí jako palivo)

3.

umělý stromek, nefunkční vánoční osvětlení, vybité baterie osvětlení

- odevzdejte na sběrné středisko odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalendář Zveřejněno 8. 1. 2024