Památka zesnulých v r. 2023 zdarma minibus

Otevírací doba veřejných pohřebišť

Ve dnech  25.10. – 3. 11. 2023 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin.

Na příměstských hřbitovech od 25. 10. do 3. 11. 2023 od 7.00 do 21.00 hodin. (Tuřany otevřeny i o víkendu 4. - 5. 11.)  

Minibus zdarma na Ústředním hřbitově

Od 28.10. do 3.11.2023 je pro návštěvníky Ústředního hřbitova města Brna zajištěna bezplatná přeprava minibusem DPMB po rozsáhlém areálu Ústředního hřbitova města Brna ZDARMA. 

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace

S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství  neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme  nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu  pronajatého  hrobového  místa je mimo jiné  stanovena i  zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna  ve dnech 25. 10. - 3. 11. 2023 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem  veřejného pohřebiště  statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 17.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 18.00 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Opět ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna bude v období Památky zesnulých po Ústředním hřbitově jezdit minibus, který je pro návštěvníky zdarma.

Předcházení krádežím na brněnských veřejných  pohřebištích

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V  době Památky zesnulých je  na veřejných  pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

   Ing. Alena Říhová v.r., ředitelka organizace
 

více informací: http://www.hrbitovybrno.cz/aktuality 

kalendář Zveřejněno 13. 10. 2023