Kontejnery na elektrozařízení a baterie v MČ Brno-Komín

Městská část Brno-Komín zahájila v letošním roce spolupráci se společností Asekol. K 24.10. jsou na našem území umístěny 3 červené kontejnery na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií, které jsou občanům k dispozici na těchto místech:

  • Pastviny - kontejnerové stání na tříděný odpad u dopravního hřiště
  • Olbrachtovo náměstí - kontejnerové stání na komunální a tříděný odpad proti restauraci Orion
  • Vavřinecké - kontejnerové stání na tříděný odpad u JE&NE

Kontejnery slouží ke sběru drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií a usnadní občanům odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů v blízkosti jejich bydliště nonstop.

Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů (ty odevzdejte zdarma na sběrný dvůr).

V celé České republice občané aktuálně využívají přes 4000 ks červených kontejnerů a další přibývají - děkujeme  Vám za podporu a sběr!  Až 50 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí ve směsném komunálním odpadu, tedy následně bez využití buď na skládce nebo ve spalovně. Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám to napravit ! 

Více na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz

kalendář Zveřejněno 24. 10. 2023