Aktualizace - Řezáčova - úprava parkoviště

Od 13.04.2023 je plánováno zahájení stavebních prací souvisejících se stavbou "Řezáčova - úprava parkoviště". Zadavatelem je v tomto případě společnost Brněnské komunikace a.s., pro kterou stavbu realizuje společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO 25869523. Doba trvání stavby je odhadována na období od 13.04.2023 do 31.08.2023.

Stavba bude probíhat ve 3 navazujících etapách. Přibližné termíny etap jsou následující:

I. etapa - 13.04.2023 - 16.04.2023 (chodník na ul. Řezáčova (v blízkosti BD Řezáčova 66))

II. etapa -  17.04.2023 - 27.05.2023 (uzavření pravého jízdního pruhu na ul. Řezáčova přibližně od BD Řezáčova 66 a uzavření parkoviště v blízkosti BD Řezáčova 66)

III. etapa - 28.05.2023 - 31.8.2023 (uzavření levého jízdního pruhu na ul. Řezáčova a uzavření parkoviště, na kterém budou probíhat stavební spráce)

Výše uvedené termíny etap jsou orientační, etapy budou na sebe navazovat tak, aby bylo omezeno parkování vždy pouze na  jednom z parkovišť. Organizace dopravy v lokalitě bude probíhat podle odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu, kterou vydal Odbor dopravy Magistrátu města Brna po odsouhlasení Policií České republiky (viz příloha níže).

Neexistuje zákonná povinost povinnost nahradit veřejná parkovací stání po dobu stavby. Parkovaní vozidel by mělo i nadále probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy. Po dobu realizace III. etapy bude dle odsouhlaseného stanovení přechodné úpravy provozu možné využít účelové komunikace před BD Řezáčova 26-32 a Řezáčova 10-16.

S ohledem na rozsah akce a omezení možnosti odstavování vozidel nebude po dobu realizace stavby prováděno blokové čištění po celé délce ul. Řezáčova a na k ní přilehlých parkovacích plochách.

ikona Stanoveni prechodné upravy provozu_Rezacova-uprava_parkoviste (PDF 423.61 kB)

ikona Priloha stanoveni_Rezacova-uprava_parkoviste (PDF 5.85 MB)

ikona Chaloupky_-_zjednosmerneni_komunikace_-_STANOVENI_MMB (1) (PDF 442.82 kB)

ikona Chaloupky_-_zjednosmerneni_komunikace_-_DIO_4_1_1 (2) (PDF 4.62 MB)

kalendář Zveřejněno 11. 4. 2023